top of page

Konsekutivní/následné tlumočení

Tlumočník čeká,

až řečník vysloví určitou část, potom obsah tlumočí.

TLUMOČENÍ

Simultánní tlumočení

s technikou

(kabinovou)

Projev řečníka je tlumočen současně s minimální prodlevou nutnou pro porozumění.

Simultánní tlumočení bez techniky

(chuchotage, šeptání)

Pro jednu, max. dvě osoby, kdy tlumočník sedí vedle posluchače a simultálnně (šeptem) tlumoči.

NAŠE PRAXE

Pracovní podmínky tlumočníka

Pracovní den tlumočníka činí osm hodin včetně přestávek; u akcí do 4 hod. se účtuje půldenní sazba. V mimořádných případech je možné se dohodnout na individuální sazbě.

Tlumočník je povinen se na akci připravit, a proto potřebujeme, aby nám organizátor včas dodal podklady k danému tématu a to především příspěvky řečníků, případně abstrakty přednášek, jména a životopisy přednášejících, program akce. Velmi užitečný bývá také vlastní terminologický glosář, pokud jej máte zpracovaný.  

Tlumočníkův výkon je je určen výhradně k okamžitému poslechu a z toho důvodu je možné pořizovat záznam pouze s předchozím souhlasem autora, tedy tllumočníka. 

Poptávka tlumočení

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page