top of page

DRUHY TLUMOČENÍ:

Konsekutivní/následné tlumočení

Často používaným typem tlumočení je konsekutivní neboli následné tlumočení - tlumočník čeká, až řečník vysloví určitou část svých myšlenek, potom jejich obsah tlumočí, často s použitím tzv. tlumočnického zápisu. Typickým příkladem tohoto druhu tlumočení jsou projevy na pódiu s použitím mikrofonu. Konsekutivní tlumočení se často využívá při obchodních jednáních, pracovních schůzkách, prezentacích, tiskových konferencích, úvodních proslovech, zahajování různých kulturních událostí, při pracovních obědech či večeřích, apod.

V závislosti na délce pracovního dne a intenzitě programu se využívá jeden tlumočník nebo dvojice tlumočníků, kteří se střídají.

Je třeba mít na paměti, že konsekutivní tlumočení zabere tolik času jako projev řečníka, a proto je nutné s tím počítat při plánování akce.

Simultánní tlumočení s použitím techniky

(kabinové)

Při simultánním tlumočení je projev řečníka tlumočen současně, s minimální prodlevou nutnou pro porozumění. Využívá se především na mezinárodních konferencích, kongresech, seminářích, při cizojazyčných školeních či přednáškách. Tento typ tlumočení vyžaduje tlumočnickou techniku,

tj. tlumočnickou kabinu s vybavením a přijímače se sluchátky pro posluchače. V kabině zásadně pracují 2 tlumočníci, kteří se po určitém časovém úseku střídají. Výhodou simultánního tlumočení je velká časová úspora, která je obzvlášť důležité u déle trvajících, celodenních či vícedenních  akcí. 

Jiným typem simultánního tlumočení bez kabiny je tlumočení s tzv. šeptákem, který se skládá z mikrofonu a sluchátek s odposlechem pro tlumočníka a přijímacích staniček se sluchátky pro posluchače. Využívá se v prostorách, kde není možné umístit kabinu; je tudíž méně finančně náročné, ale také méně komfortní jak pro tlumočníka, tak pro posluchače, protože tlumočník není zvukově izolován a ruší posluchače svým hlasem.

Simultánní tlumočení bez použitím techniky

(chuchotage, šeptání)

Je tlumočení, určené pro jednoho, maximálně dva posluchače při seminářích, školeních, přednáškách, pracovních schůzkách, apod., kdy tlumočník sedí těsně vedle svého posluchače a  simultánně mu šeptem tlumočí.

Není vhodné pro více posluchačů, či tlumočení ve více jazycích, neboť tlumočník musí mluvit hlasitěji a ruší jak řečníka, tak ostatní posluchače. Pro takový případ doporučujeme použít klasické kabinové tlumočení; není-li to možné, lze využít šepták.

Konsekutiva
Kabina
chuchotage
bottom of page